Listopad 2009

Hannah Montana 3

16. listopadu 2009 v 19:13 | DoOmi |  Hm 3
1. It's All Right Here
2. Let's Do This
3. Mixed Up
4. He Could Be The One
5. Just A Girl
6. I Wanna Know You
7.Supergirl
8.Every Part Of Me
9. Ice Cream Freeze
10. Don't Want To Be Torn
11. Let's Get Crazy
12. Let's Make This Last 4ever
13. If We Were A Movie

If We Were A Movie 2 -Překlad

16. listopadu 2009 v 18:49 | DoOmi
Uh-oh
Už je to tu znovu
povídej
yeah, ty
Jste okouzlující
všechny hvězdy narážejí
Vím
Vždy se ti zdá jak odcházíš
pro mě je to jasné
moje místo
Ale dostanu jízdenku a uvidíte

If we Were A Movie 2

16. listopadu 2009 v 18:48 | DoOmi
Uh-oh
There you go again
Talkin' cinematic
Yeah, you
You're charming
Got everybody star struck
I know...
How you always seem to go
For the obvious
Instead of me
But get a ticket and you'll see

Let's Make This Last 4ever-Překlad

16. listopadu 2009 v 18:47 | DoOmi
Pojďme tohle udělat navždy

Potřebuju zvuk bubnu
Teď kytaru
A basové verše
A já vám ukážu jak

Jak to rozjet
Jak tancovat
Jak se dostat dolů
A vše co teď potřebuju je piano v mém songu

Let's Make This Last 4ever

16. listopadu 2009 v 18:46 | DoOmi
Let's make this last forever

I need a kick drum,
A guitar now,
And a bass line,
And imma show you how,

How to rock
How to dance
How to get down,
And all i need is a piano in my track now

Let's Get Crazy-Překlad

16. listopadu 2009 v 18:46 | DoOmi
Pojďme si bláznit

Připraven?
Woo!
Jdem na to!

Život je jen párty, tak pojď jaký jsi
Obleč se nebo se svlékni, nezapomeň na svou kytaru
Být jen odvážný, tyhle styly jsou nakažlivé
Každý to může rozjet jako superstar

Let's Get Crazy

16. listopadu 2009 v 18:45 | DoOmi
Let's get crazy

You ready?
Woo!
Here we go!

Life is just a party so come as you are
Dress it up or dress it down, don't forget your guitar
Just be courageous, cause style's contagious
Everyone can rock out like a superstar.

Don't Want To Be Torn-Překlad

16. listopadu 2009 v 18:45 | DoOmi
Nechtěj být rozpolcený

Možná je to to, co mám říct
Možná bych měla myslet než začnu mluvit
Ale myslím si, že vím dost
O mě a k udělání toho co je pro mě správné

A tyhle zdi co teď stavím
Přiměješ, aby spadly dolů
Ty slzy, které teď pláču
Přiměješ, aby zmizely pryč

Don't Want To Be Torn

16. listopadu 2009 v 18:44 | DoOmi
Don't wanna be torn

Maybe its the things I say,
Maybe I should think before i speak.
But I thought that I knew enough,
To know myself and do what's right for me.

And these walls I'm building now
You use to bring them down
The tears i'm crying out,
You use to wipe away

Ice Cream Freeze -Překlad

16. listopadu 2009 v 18:43 | DoOmi
Zmrzlina mrzne (Pojďme se zchladit)

Tak fajn, jedeme
Teď mě následuj
Pojď
Prašti do toho

Všichni dělají tvůj tanec
Není nic lepšího než noční nával (oh! ha)
Jsi dnes večer připraven na něco trochu nového (oh yeah!)
Mám zbrusu nové taneční kroky budou se vám líbit

Pojďte hoši
Musíte to dělat jako já jen mě následujte
Pojďjme se všichni zchladit

Ice Cream Freeze

16. listopadu 2009 v 18:43 | DoOmi
Ice cream freeze (Let's chill)

Alright, here we go
Follow me now
Come on
Hit it

Everybody do your dance
Ain't nothing better than an all night jam (No! ha)
Are you ready for a little something new tonight (Oh yeah!)
I got a brand new stepping thing you are gonna like

Come on boys
Gotta do like I do just follow my lead
Everybody let's chill

Every Part Of Me-Překlad

16. listopadu 2009 v 18:42 | DoOmi
Každá část mého já

Ohh-oh

Cítím se jako když jsem milión mílí daleko
Od sebe
Více a více těch dní
Byla jsem na dně
Tak moc otevřených cest
Ale nikdy mě nedovedou domů
A teď prostě jen nevím

Kdo doopravdy jsem
Jak to bude dál
Je tam něco co nemohu vidět
Chci rozumět

Every Part Of Me

16. listopadu 2009 v 18:42 | DoOmi
Every part of me

Ohh-oh

I feel like I'm a million miles away
From myself
More and more these days
I've been down
So many open roads
But they never lead me home
And now I just don't know

Who I really am,
How it's gonna be
Is there something that I can't see
I wanna understand

Supergirl-Překlad

16. listopadu 2009 v 18:41 | DoOmi
Super dívka

Když se cítím úplně sama a nikdo neví
Ještě mít na chvíli úsměv
Neumím to dát najevo
Utírám slzy (utírám slzy)
Nemám obavy (nemám obavy)
A když jsem
V zákulisí na dně a světla přichází
Není čas na starosti, spěchám, musím zpívat svoje písně
Netřes se (netřes se)
A štastná póza (šťastná póza)

Vyfoť moje prsty přesně tak
Nemám co chci a to je fakt
Vyfoť moje prsty přesně tak
Nemám to co chci
(Jen protože to chci)

Supergirl

16. listopadu 2009 v 18:41 | DoOmi
Super girl

When I feel all alone and nobody knows
Still gotta smile for a while
I can't let it show
Dry my tears (dry my tears)
Have no fears (have no fears)
And when I'm
Backstage feelin down and the lights come on
No time to worry gotta hurry gotta sing my song
Gotta shake it off (shake it off)
And strike a pose (strike a pose)

Snap my fingers just like that
Dont get what I want and thats a fact
Snap my fingers just like that
Dont get what I want
(Just cause I want it)

I Wanna Know You-Překlad

16. listopadu 2009 v 18:40
Chci tě znát

Whoa whoa oh
Whoa whoa

Whoa whoa, oh
Whoa whoa
Whoa whoa, oh
Whoa whoa

Když jsem tě támhle viděla
Neměla jsem v úmyslu zírat
Ale moje mysl byla všude
Chci tě znát

Budu hádat, ty jsi ten typ
Který říká to co si myslí
Ale posloucháš když ti něco ukazuji

Máš značku nad svým okem
Je z července
Bitka za sestřinu reputaci

Pamatuješ si jména lidí
A valentinky jsou nudné
Takže mi bezdůvodně přinášíš květiny

I Wanna Know You

16. listopadu 2009 v 18:39
I wanna know you

Whoa, whoa, oh
Whoa, whoa

Whoa, whoa, oh
Whoa, whoa
Whoa, whoa, oh
Whoa, whoa

When I saw you over there
I didnt mean to stare
But my mind was everywhere
I wanna know you

Gonna guess that youre the kind
To say whats on your mind
But you listen when I have something to show you

Theres a mark above your eye
You got it in July
Fighting for your sisters reputation

You remember peoples names
and valentines are lame
So you bring me flowers just for no occasion

Just A Girl-Překlad

16. listopadu 2009 v 18:39
Pouze dívka

Nakonec
Jsem čekala na tuto chvíli
Aby jste mohli vidět mé skutečné já
Byla to iluze
Ale nikdy to neznamenalo že jste hloupí
Byla jsem chycená ve představách

Jsem pouze dívka
Se snem že jsem dostala pro mě to nejlepší
Ve světě věří že sláva je všechno
Ale já se dotýkám jedněch kteří mi dali má křídla
K letu, k letu

Just A Girl

16. listopadu 2009 v 18:34
ust a girl

Finally
I've been waiting for this moment
For you to see the real me
It's been an illusion
But I never meant to fool you
I got caught up in a fantasy

I'm just a girl
With a dream that got the best of me
In a world that believes fame is everything
But I touch with the ones that gave me my wings
To fly, to fly

He Could Be The One-Překlad

16. listopadu 2009 v 18:34
Mohl by být ten pravý

Lichotivě mluví
Tak odvázaný
Má všechno co holky chtějí
Kytarový miláček
Hraje na ni skvěle
A nemůžu neudělat nějakou hloupost

Myslím, že jsem propadla jeho úsměvu
Cítím motýlky když řekne mé jméno